header-image-home

Creative Solution Centre


Duurzame woningen en gebouwen zijn vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen. Duurzaam bouwen bespaart ook grondstoffen. Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing. Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/duurzaam-bouwen

Investeren in duurzaamheid loont dus. Maar hoe doe je dat? Daar kan Creative Solution Centre u bij helpen. Creative Solution Centre kan u, bedrijf of particulier, verbinden aan de juiste specialisten in uw regio. Deze specialisten zijn samengevoegd in stichting Collectief Advies. Momenteel zijn we werkzaam in de volgende regio’s: Zwolle, Almere, Zeewolde en Utrecht. En het gebied wordt steeds groter.


Op het gebied van duurzaam bouwen verbindt Creative Solution Centre bedrijven met opdrachtgevers.


Creative Solution Centre

CSC bestaat uit een team van professionals die in staat zijn om u, als opdrachtgever, en uw projecten te begeleiden. Klik hier om meer te lezen over wie wij zijn.

Stichting Collectief Advies

De bedrijven zijn samengevoegd in stichting Collectief Advies. Deze bedrijven hebben duurzaamheid en verduurzamen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, faciliteert Creative Solution Centre voor deze bedrijven onder andere netwerkbijeenkomsten en inspirerende locaties. Het doel is om hun kennis en netwerk te kunnen vergroten over bestaande en toekomstige mogelijkheden en oplossingen voor duurzaamheid in bouw en techniek. De bedrijven worden binnen de stichting samengevoegd tot samenhangende regionale clusters. Op dit moment is er een cluster in opbouw in regio Zwolle. Lees meer over de stichting op de website van stichting Collectief Advies.

In het netwerk van Collectief Advies zitten specialisten voor:

  • Energiebesparing;
  • Zonnepanelen en solarsystemen;
  • Duurzame installatietechnieken;
  • Isolatietechnieken;
  • Sedumdaken;
  • Led-verlichting.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Voor klanten (particulieren, MKB en grote bedrijven), die vraagstukken hebben over duurzaam bouwen, zorgt Creative Solution Centre voor de binding met de stichting. Dit kan leiden tot het uitbrengen van een advies óf een uitvoering/implementatie.

Wat kunnen opdrachtgevers en de deelnemers van stichting Collectief Advies voor elkaar betekenen:

  • Brainstorming: vrijblijvend oriënterende gesprekken tussen de opdrachtgever en deelnemers;
  • Advies: uitbrengen van voorlopige of definitieve adviezen aan opdrachtgevers door de deelnemers;
  • De deelnemers kunnen als intermediair optreden tussen opdrachtgever en adviserende partijen;
  • De deelnemers kunnen als intermediair optreden tussen opdrachtgever en uitvoering/implementatie.