BDA beurs evaluatie 2014

1. Algemene indruk:

2. Hoe was de informatieverstrekking van de beurs aan de standhouders?

3. Hoe was het om op de beurs te staan (klimaat, schoon/vuil, sanitaire voorziening?

4. Heeft de beurs organisatie voldoende gedaan aan promotie en/of publiciteit?

5. Hoe was de serviceverlening?

6. Hoe was de technische ondersteuning?

7. Zijn de bouwvoorschriften en andere reglementen reëel?

8. Is er voldoende aandacht gegeven aan de floorplan?

9. Is er vanuit de horeca voldoende aandacht besteed aan de standhouders cq bezoekers?

10. Is de locatie goed en bereikbaar?

11. Is er voldoende ruimte om de producten te presenteren?

12. Hoe was de bewegwijzering naar de beurs en binnen het beursgebouw?

13. Opmerkingen